Privacybeleid

PRIVACY BELEID
EFFECTIEF: 1 Januarie 2023

Latticework, Inc., een onderneming uit Delaware ("LatticeWork", "wij", "ons", of "onze") levert producten voor gegevensopslag (de "Producten") en softwaretoepassingen die beschikbaar zijn voor macOS- en Windows-computers en mobiele apparaten van iOS en Android (de "Applications") en aanverwante diensten, waaronder cloud-gegevensopslag en hostingdiensten die wij leveren in verband met de Producten (bijv, Amber of Amber X) en Toepassingen (al het voorgaande gezamenlijk aangeduid als het "Amber-platform", of de "Amber-service").

Latticework BV is een dochteronderneming van Latticework Inc. als vestiging in Nederland voor de algemene activiteiten van LatticeWork in Europa.

Lees deze Privacybeleid zorgvuldig door om ons algemene beleid en onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw informatie voor onze verschillende diensten te begrijpen.

​Deze Privacybeleid ("Privacybeleid") is bedoeld om u beter te helpen begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, en regelt hoe LatticeWork persoonlijke informatie kan verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken die wij verkrijgen via of uit het volgende (gezamenlijk aangeduid als de "Diensten"):

 • Bezoek of gebruik de websites van LatticeWork op latticework.eu of myamber.cloud, of enige andere websites of domeinen die eigendom zijn van of beheerd worden door LatticeWork en waarop een geautoriseerde link naar deze Privacykennisgeving is geplaatst (de "Sites");
 • Aankoop en gebruik van de Producten en/of Diensten;
 • De Applications installeren, openen en/of gebruiken;
 • Toegang tot en gebruik van het Amber-platform;
 • Bezoek of interageer met onze sociale mediakanalen;
 • Abonneren op onze nieuwsbrieven, marketingcampagnes of deelnemen aan onze enquêtes of weggeefacties;
 • Neem contact op met onze klantenservice; of
 • anders met ons omgaan in uw hoedanigheid van klant of potentiële klant.

Wij raden u aan deze Privacybeleid zorgvuldig te lezen, aangezien deze belangrijke informatie bevat over uw persoonsgegevens. Het vertelt u ook over uw rechten volgens de wet die u kunnen beschermen. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in een afzonderlijk Amber Service Privacy Statement voor meer details over hoe wij uw privé bestanden met gebruikersgegevens beschermen op ons belangrijkste productplatform (de Amber Service). 

Door de Diensten te bezoeken of te gebruiken, of door informatie via de Diensten in te dienen, begrijpt u dat u ons toestaat u te identificeren, en erkent u en stemt u ermee in dat u de voorwaarden van deze Privacybeleid hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacybeleid. 

ALS U HET NIET EENS BENT MET ONS BELEID EN ONZE PRAKTIJKEN, IS HET, TENZIJ ANDERS VERMELD, UW KEUZE OM DE DIENSTEN NIET TE GEBRUIKEN OF ER GEEN TOEGANG TOE TE HEBBEN.. 

Deze Privacybeleid is zo opgesteld dat u gemakkelijk het gedeelte kunt bereiken waarin u geïnteresseerd bent. U kunt ook de volledige tekst van onze Privacybeleid afdrukken.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over deze Privacybeleid en/of onze gegevenspraktijken, of als u uw rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zie hieronder hoe u contact met ons kunt opnemen over privacy en aanvullende wettelijke rechten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte.. 

Wie wij zijn

Wanneer we verwijzen naar of gebruik maken van "LatticeWork", "wij", "ons", of "onze" in deze Privacykennisgeving betekent dit Latticework, Inc., een Delaware Corporation, of Latticework BV, een Nederlandse dochteronderneming.

U kunt contact opnemen met LatticeWork op: privacy@myamberlife.com / privacy@latticework.eu

of

Latticework, Inc.                                                     Latticework B.V.
3211 Scott Blvd, Suite 100                                    Kennedyplein 200
Santa Clara, CA 95054                                           5611 ZT, Eindhoven
United States of America                                      The Netherlands
Attention: Privacy                                                   Attention: Privacy

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en hoe wordt deze verzameld?

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, en in sommige rechtsgebieden uw IP-adres. Het omvat geen gegevens waaruit de identiteit van een persoon definitief is verwijderd samen met alle identificatoren die aan die persoon zijn gekoppeld (ook bekend als anonieme of geanonimiseerde gegevens).

Wij zullen u informeren wanneer uw informatie nodig is om een verzoek te verwerken, uw vragen te beantwoorden of u onze Diensten te verlenen. Als u deze informatie niet verstrekt, kan dit de verwerking van uw verzoek vertragen of verhinderen, uw vraag beantwoorden of u onze Diensten verlenen.

Informatie die u ons verstrekt

Hoe wij rechtstreeks persoonlijke informatie van u verzamelen, hangt af van hoe en waarom u de Diensten gebruikt. De informatie die u verstrekt wanneer u onze Sites bezoekt is bijvoorbeeld beperkter dan de informatie die u verstrekt als u zich heeft geregistreerd om het Amber Platform te gebruiken.

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw informatie van tijd tot tijd bij te werken om deze accuraat te houden..

BELANGRIJK - LET OP: als u ons persoonlijke gegevens over iemand anders verstrekt, moet u zich ervan vergewissen dat u het recht hebt om die informatie aan ons bekend te maken en dat wij, zonder dat wij verdere stappen ondernemen die vereist zijn door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die informatie mogen verzamelen, gebruiken en bekendmaken voor de doeleinden die in deze Privacykennisgeving worden beschreven. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de betrokken persoon op de hoogte is van de voorwaarden die in deze Privacykennisgeving worden beschreven.

Als u een andere persoon toestaat zich op uw account aan te melden, neemt u de volledige verantwoordelijkheid op u voor de handelingen van die persoon op uw account.

Account en inloggegevens

Wanneer u een account registreert voor toegang tot en gebruik van het Amber Platform dient u ons uw e-mailadres te verstrekken als uw inlogaccountnaam en een wachtwoord in te stellen voor uw toekomstige inlog op uw account. U kunt ons ook vrijwillige informatie verstrekken, bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, en bepaalde voorkeuren (bijvoorbeeld taalvoorkeuren).

Inhoud en informatie van de gebruiker

Wanneer u gegevens op uw Amber-apparaat opslaat, blijven uw gegevens op uw apparaat en maken wij er geen kopie van in de Amber Cloud. Aangezien wij ook enige gratis opslagruimte voor u beschikbaar stellen op Amber Cloud, heeft u de mogelijkheid om een deel van uw gegevens naar Amber Cloud te uploaden. In principe onderzoeken we uw opgeslagen gegevens op Amber Cloud niet en verwerken we uw bestand alleen voor opslag en uitvoering van uw instructies (bijv. delen met iemand, etc.).

Gegevens die op uw Amber-apparaat zijn opgeslagen, kunnen worden gelezen en verwerkt door sommige diensten die op het Amber-apparaat zelf draaien. Uw foto's kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt door AI-algoritmen om kenmerken zoals gezichten, enz. te extraheren, en de foto-indexer leest enkele nuttige metadata die in het fotobestand zelf zijn opgeslagen om een geïndexeerde database te helpen creëren voor het snel doorzoeken en organiseren van uw foto's. De extra automatisch gegenereerde gegevens blijven op uw Amber-apparaat en er wordt niets naar de Amber Cloud gestuurd. De enige keer dat uw gegevens naar de cloud worden gestuurd of naar iemand anders worden verzonden, is alleen wanneer u ons opdracht geeft dit namens u te doen (bijv. wanneer u iets deelt met een andere persoon).

Directe communicatie met ons, feedback en ondersteuning

Als u ons feedback geeft of contact met ons opneemt via e-mail of onze "contact-us"-formulieren, of in verband met vragen over ondersteuning, verzamelen wij uw voor- en achternaam, e-mailadres en alle informatie die wordt gevraagd in onze "contact-us"-formulieren of ondersteuningsformulieren, evenals alle andere inhoud die is opgenomen in de feedback of uw e-mail of in de "contact-us"-ondersteuningsvragen die u ons stuurt.

Enquêtes, weggeefacties en marketingcampagnes

Als u deelneemt aan onze enquêtes, weggeefacties of marketingcampagnes, kunnen wij uw naam, postadres, e-mail, afbeeldingen en/of video's waarmee u kunt worden geïdentificeerd, foto's en alle andere gevraagde en/of vereiste informatie met betrekking tot uw deelname aan de enquêtes, weggeefacties en marketingcampagnes verzamelen.

Additional Services and Communications

Wij kunnen bepaalde aanvullende diensten en/of mededelingen verstrekken indien u dergelijke aanvullende diensten en/of mededelingen selecteert door u aan te melden voor dergelijke aanvullende diensten en/of mededelingen die u door ons worden aangeboden, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde knoppen in de gebruikersinterface van de Sites en/of de Applicaties.

Informatie verzameld bij normaal gebruik

Informatie over mobiele en computerapparatuur

Wanneer u de Diensten gebruikt of ermee interageert, via een computer of een mobiel apparaat, of verbinding maakt met of toegang heeft tot het Amber Platform via de Apps, kunnen wij, of onze geautoriseerde externe dienstverleners, automatisch informatie verzamelen over het apparaat waarmee u toegang heeft tot en gebruik maakt van het Amber Platform. Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende apparaatinformatie verzamelen: Hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaatidentificaties, MAC-adres, IP-adres, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Diensten.

Informatie over productgebruik

Wanneer u de Producten gebruikt, kunnen wij bepaalde informatie rechtstreeks van de Producten zelf verzamelen:

Informatie over productgebruik en prestaties: Wij kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Producten, met inbegrip van activiteiten die u uitvoert met behulp van de Applicatie, en activiteiten die wij uitvoeren in verband met de Producten. Wij kunnen ook technische gegevens verzamelen van in de Producten ingebouwde sensoren, waarmee wij bepaalde informatie, zoals de prestaties van de Producten, kunnen detecteren.

Technische informatie van het Product: Om uw ervaring na verloop van tijd te verbeteren en problemen met de Producten en/of Applicaties te helpen oplossen, kunnen wij het model en serienummer van het apparaat, de softwareversie en technische informatie registreren, zoals de sensorstatus, Wi-Fi-connectiviteit, foutenlogboeken, energiestatus en oplaadniveau van de batterij, en of productfuncties goed werken.

Informatie over Wi-Fi-netwerken: Om uw Product te gebruiken als onderdeel van, en in verbinding met, het Amber Platform, of om via het internet toegang te krijgen tot uw Product vanaf een computer, smartphone of tablet, kan het nodig zijn dat u het verbindt met uw Wi-Fi-netwerk. Als u tijdens de installatie kiest voor de Wi-Fi-verbindingsmethode in plaats van Ethernet, zal het product vragen om uw Wi-Fi-netwerknaam (SSID) en wachtwoord om via uw Wi-Fi-router verbinding te maken met het internet. Voor alle duidelijkheid, gevoelige informatie zoals SSID en Wi-Fi wachtwoord worden op het apparaat zelf opgeslagen (en nooit naar AmberCloud verzonden). Ze worden door uw Amber-apparaat onthouden zodat het na elke herstart automatisch opnieuw verbinding kan maken met uw Wi-Fi router. Zodra uw Amber-apparaat toegang heeft tot het internet, registreert het zichzelf bij de AmberCloud, zodat uw Amber-service functioneert zoals bedoeld (bijv. het bieden van toegang op afstand en het delen via het internet).

Informatie over de gezondheid van producten en software: Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie met betrekking tot de gezondheid/betrouwbaarheid van de producten die wij u aanbieden. We kunnen automatisch diagnostische informatie over belangrijke softwarestoringen verzamelen. Wij doen dit om de kwaliteit van onze producten voortdurend te verbeteren en proactieve meldingen en vervolgdiensten te bieden om uw gegevens te beschermen. We ontwerpen de logboeken die we automatisch verzamelen zodanig dat ze alleen niet-persoonlijke informatie bevatten.

Informatie over de locatie

Wanneer u de Site en/of het Amber Platform gebruikt of ermee interageert, kan LatticeWork uw werkelijke locatie (afgeleid van uw IP-adres of andere locatiegebaseerde technologieën) verzamelen of afleiden.

Algemene gebruiksinformatie

We verzamelen informatie over uw interacties met de Sites en het Amber Platform, zoals de pagina's of inhoud die u bekijkt, uw zoekopdrachten, de Diensten die u gebruikt (waaronder eventueel administratieve en ondersteunende communicatie met ons), en andere handelingen op de Sites of in verband met het gebruik van het Amber Platform. Wij verzamelen automatisch loggegevens wanneer u de Sites en/of het Amber Platform opent en gebruikt, zelfs als u geen account hebt aangemaakt of bent ingelogd. Deze informatie omvat onder meer: details over de manier waarop u de Sites en/of het Amber Platform hebt gebruikt (inclusief als u op links naar applicaties van derden hebt geklikt), IP-adres, toegangsdata en -tijden, informatie over uw locatie bij benadering zoals bepaald door gegevens zoals uw IP-adres, hardware- en software-informatie, apparaatinformatie, apparaatgebeurtenisinformatie, unieke identificatoren, crashgegevens, cookiegegevens, en de pagina's die u hebt bekeken of waar u mee bezig bent geweest voor of na het gebruik van de Sites. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor interne doeleinden en om de Sites en het Amber Platform te verbeteren.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wij of geautoriseerde derden kunnen bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen met behulp van technologieën zoals cookies, web beacons, pixels, browser analyse tools, server logs en mobiele identifiers. In veel gevallen wordt de informatie die wij met behulp van cookies en andere hulpmiddelen verzamelen alleen gebruikt op een niet-identificeerbare manier zonder verwijzing naar persoonlijke informatie. Zo kunnen wij informatie die wij verzamelen gebruiken om de verkeerspatronen op onze website beter te begrijpen en de gebruikerservaring te optimaliseren. In andere gevallen koppelen wij de informatie die wij met behulp van cookies en andere technologie verzamelen aan uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën, zie ons Cookiebeleid.

Geaggregeerde gegevens

Wij verwerken "geaggregeerde gegevens", zoals statistische of demografische gegevens, die kunnen worden afgeleid van persoonsgegevens. Geaggregeerde gegevens die niet kunnen worden gekoppeld aan individuele persoonsgegevens worden niet beschouwd als persoonsgegevens. Indien wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens, of indien er een manier is om u direct of indirect te identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die zullen worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacybeleid.​

Informatie van derden

In sommige gevallen verwerken wij persoonsgegevens van derden, bestaande uit gegevens en informatie van onze partners, zoals transactiegegevens van aanbieders van onze e-commerce en betalingsdiensten.

Wij verzamelen bijvoorbeeld niet rechtstreeks uw betalingsinformatie en slaan uw betalingsinformatie niet op. Wij gebruiken Shopify als ons e-commerce platform en Stripe, een derde partij, PCI-compliant, betalingsverwerker, die namens ons betalingsinformatie verzamelt om transacties te voltooien. Hoewel onze beheerders feitelijke transacties kunnen bekijken en volgen via het Shopify en/of Stripe klantenportaal, hebben wij, behalve de laatste 4 cijfers van uw creditcard, het type creditcard, de postcode en de vervaldatum, geen toegang tot uw creditcardgegevens of verwerken deze. Lees de Shopify’s en Stripe’s Privacy Notice voor meer informatie over hoe Shopify en Stripe uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en beschermen.

Gevoelige gegevens

LatticeWork verzamelt geen gevoelige gegevens (en wil dat ook niet), waaronder gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Wij verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Privacy van kinderen

LatticeWork richt de Sites of het Amber Platform niet op, en ze zijn niet bedoeld voor gebruik door, kinderen onder de leeftijd van dertien (13) jaar, of de overeenkomstige minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied. Bovendien verzamelen wij niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan dertien (13) jaar, of de overeenkomstige minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied. Als gegevensopslagplatform begrijpen wij dat gezinnen foto's en documenten op het Amber Platform kunnen opslaan die persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van dertien (13) jaar, of de vergelijkbare minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied, afbeelden of bevatten. In dat geval erkent en begrijpt u, stemt u ermee in en stemt u in met het gebruik van dergelijke gegevens en informatie in overeenstemming met deze Privacykennisgeving. Indien wij vernemen dat persoonlijke informatie van personen onder dertien (13) jaar of de overeenkomstige minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied is verzameld op of via het gebruik van Site of het Amber Platform, behalve in de hierboven uiteengezette beperkte omstandigheden, kunnen wij de account deactiveren en/of dergelijke inhoud ontoegankelijk maken.

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken

Onze missie is het leveren van een veilige, efficiënte en hoogwaardige Dienst, en wij, of onze geautoriseerde derde dienstverleners die ons helpen bij het leveren van de Diensten, verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om de Diensten uit te voeren onder het contract dat wij met u gaan of hebben gesloten. Bijvoorbeeld, wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze Diensten, is dat een contract. Dit kan ook het verstrekken van informatie aan derden omvatten die ons helpen onze verplichtingen jegens u na te komen in verband met uw gebruik van het Amber Platform, zoals betalingsverwerkers.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij), en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen. Bijvoorbeeld wanneer wij een fraudescreening uitvoeren.
 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. Bijvoorbeeld het bijhouden van gegevens over onze verkopen om aan de belastingwetgeving te voldoen.
 • Indien wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of deelneemt aan onze enquêtes of marketingcampagnes). Wij wijzen u erop dat u voor deze specifieke rechtsgrondslag het recht hebt om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Specifiek, en afhankelijk van hoe u de Diensten gebruikt, gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende gevallen en om de vermelde redenen:

 • U onze diensten leveren (uitvoering van een contract);
 • Controles uitvoeren om de identiteit te verifiëren (uitvoering van een contract of soms noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • U direct marketing berichten sturen over de producten en diensten van LatticeWork waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn, tenzij u anderszins heeft aangegeven (voor onze legitieme zakelijke doeleinden en met uw voorafgaande toestemming wanneer u geen bestaande klant bent);
 • Te reageren op uw vragen en verzoeken, of anderszins rechtstreeks met u te communiceren (uitvoering van een contract of soms noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Frauduleuze of illegale activiteiten tegen u en/of LatticeWork op te sporen (noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Het uitvoeren van systeemonderhoud en upgrades, en het mogelijk maken van nieuwe functies (uitvoering van een contract of soms noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Het uitvoeren van statistische analyses (noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Iformatie te verstrekken aan regelgevende instanties wanneer dit wettelijk vereist is, en alleen zoals hieronder uiteengezet in Wettelijke verplichtingen en veiligheid (Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting).

Marketingcommunicatie

Als u een bestaande klant bent en zich niet op andere wijze heeft afgemeld, of als u zich heeft aangemeld om direct marketing e-mails van ons te ontvangen, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u marketinginformatie te sturen. Wanneer u bijvoorbeeld informatie over de Diensten aanvraagt, zal u worden gevraagd of u ervoor wilt kiezen om marketingberichten van ons over onze producten en diensten te ontvangen. Dit noemen we direct marketing. Wij voeren direct marketing uit via e-mail.

Tenzij u een bestaande of toekomstige klant bent, vertrouwen wij op uw toestemming om de persoonsgegevens die u ons voor dit doel verstrekt, te verwerken. Als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, hebt u daarom te allen tijde het recht om u af te melden voor marketingmails en uw toestemming in te trekken. De eenvoudigste manier om u af te melden is via de afmeldlink die u onderaan elke communicatie vindt. U kunt ook uw voorkeuren beheren, zoals verder wordt uitgelegd in Uw voorkeuren beheren.

Uw voorkeuren beheren

Directe Marketing

Zoals hierboven uitgelegd, kunt u bij LatticeWork uw marketingvoorkeuren beheren door te klikken op een link in elke elektronische communicatie die u wordt toegezonden. Gebruik uw voorkeursinstellingen om ons te laten weten hoe u marketingcommunicatie wilt ontvangen. Updates van uw privacyvoorkeuren worden ingediend zodra u uw wijzigingen hebt bevestigd.

Cookies

Ook buiten de Site en het Amber Platform kunt u uw cookie- en trackingvoorkeuren als volgt beheren:

 • Cookies uitschakelen in de voorkeureninstellingen van uw browser. Voor meer informatie of aanvullende begeleiding, klik  here;
 • De Google Analytics opt-out browser add-on downloaden here;
 • Het aanzetten van de Do Not Track ("DNT") instelling in uw browser, die uw browser in staat stelt een speciaal signaal te sturen naar websites, analytics bedrijven, plug-in aanbieders, en andere webdiensten die u tegenkomt tijdens het browsen om te stoppen met het traceren van uw activiteiten. Om uw DNT-signaal in te schakelen, klikt u op here.

Merk op dat LatticeWork, net als veel andere bedrijven, momenteel niet reageert op DNT-signalen. LatticeWork reageert niet op DNT-signalen om de veiligheid te handhaven en fraude te voorkomen.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en hoe u uw voorkeuren kunt beheren.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Ongeacht hoe u de Diensten gebruikt, verkopen of verhuren wij uw persoonlijke gegevens nooit, en maken deze alleen bekend aan bevoegde derden voor zover dat strikt noodzakelijk is, zoals uitgelegd in deze paragraaf.

Afgezien van de bekendmaking van uw informatie aan onze werknemers die gemachtigd zijn om de informatie te verwerken om onze Diensten te verlenen en die tot geheimhouding verplicht zijn, maken wij uw persoonlijke informatie alleen bekend aan de hieronder vermelde derden (en om de volgende redenen):

 • Bedrijven die dingen doen om ons te helpen de Diensten te leveren: hosting service providers, user engagement en customer support providers, payment service providers, communicatie tools en analytics tools;
 • Professionele dienstverleners, zoals accountants, advocaten, consultants, boekhouders en verzekeraars;
 • Overheden, regelgevende instanties, wetshandhavers en fraudebestrijdingsinstanties, zodat we de wetshandhaving kunnen helpen aanpakken en naleven, maar alleen zoals toegestaan in deze Privacykennisgeving (zie Wettelijke verplichtingen en Veiligheid); en
 • Bij een bedrijfsoverdracht.

Dienstverleners van derden

Meer bepaald, afhankelijk van hoe u de Diensten gebruikt, verzamelen de volgende derden gegevens namens ons of ontvangen zij uw persoonsgegevens om ons te helpen bij het verlenen van onze Diensten:

 • Google Analytics om analyses op de Sites uit te voeren;
 • Shopify of Odoo, de ecommerce platforms waar u onze producten kunt kopen
 • Stripe, Ingenico of PayPal, de dienstverleners voor abonnementen en betalingen;
 • Mailchimp of Odoo, die namens ons e-mails verstuurt;
 • Facebook, Twitter, LinkedIn, voor gebruiks- en bezoekersanalyses en om reclame te maken voor onze producten, applicaties, diensten en Amber Platform op andere websites;
 • Drift, om chatmogelijkheden te bieden met bezoekers van de Sites;
 • Zendesk, om klantenondersteuning te bieden;

Filialen

Om de Diensten en andere diverse diensten aan u te leveren, kunnen wij gebruik maken van de inspanningen van onze moedermaatschappij en eventuele dochterondernemingen, joint ventures of andere bestaande of in de toekomst op te richten ondernemingen onder gemeenschappelijke zeggenschap (gezamenlijk "Filialen"). Wij kunnen sommige of al uw Persoonsgegevens delen met onze Filialen, in welk geval wij van onze Filialen zullen eisen dat zij deze Privacykennisgeving naleven.

Bedrijfsoverdrachten

Wij kunnen ook gegevens delen met derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa willen verkopen, overdragen of samenvoegen. Ook kunnen wij andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. Als ons bedrijf verandert, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze Privacykennisgeving of als bijgewerkt.

Wettelijke verplichtingen en zekerheid

Onder voorbehoud van de beperkingen in deze Sectie, zullen we uw persoonlijke gegevens bewaren, gebruiken of openbaar maken als we van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridisch proces of legitiem overheidsverzoek; om de veiligheid van een persoon te beschermen; om de veiligheid of beveiliging van onze Service te beschermen of om spam, misbruik of andere kwaadaardige activiteiten van actoren op onze Service te voorkomen; of om onze rechten of eigendom of de rechten of eigendom van degenen die onze Services gebruiken te beschermen. Niet-openbare informatie over onze gebruikers wordt niet vrijgegeven aan wetshandhavers, behalve als reactie op een passend juridisch proces, zoals een dagvaarding, gerechtelijk bevel of een ander geldig juridisch proces dat door LatticeWork is beoordeeld. Als we echter informatie ontvangen die ons te goeder trouw doet geloven dat er sprake is van een dwingende noodsituatie met gevaar voor overlijden of ernstig lichamelijk letsel van een persoon, kunnen we informatie verstrekken aan wetshandhavers die proberen het gevaar te voorkomen of te beperken (als we daarover beschikken), wat per geval wordt bepaald.

Links van derden

We kunnen, uitsluitend voor informatieve doeleinden, links naar andere websites of bronnen verstrekken die toegankelijk zijn op of via de Diensten waarmee we geen contractuele relatie hebben en waarover we geen controle hebben ("Externe Websites"). Dergelijke links zijn geen betaalde advertenties, noch vormen zij een goedkeuring door LatticeWork van die Externe Websites, en worden uitsluitend voor uw gemak aan u verstrekt. Door op links naar Externe Websites te klikken, kunnen de beheerders van de Externe Websites uw persoonlijke informatie verzamelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of gegevensverzamelingspraktijken van die Externe Websites, en uw gebruik van Externe Websites is onderworpen aan hun respectieve gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Sociale plugins van derden

Op de Sites en via de Amber Service kunnen wij knoppen van derden aanbieden, zoals Facebook, YouTube, Twitter of andere sociale media "deel"-knoppen, die kunnen functioneren als webbakens wanneer u interactie heeft met de knop. Hierdoor kunt u de informatie die u op een bepaald deel van de Diensten bekijkt naar de derde partij sturen wanneer u "deelt". Als u niet bent ingelogd op uw account bij de derde partij, is het mogelijk dat de derde partij uw identiteit niet kent. Als u bent ingelogd op uw account bij de derde, kan de derde informatie of handelingen over uw interacties met de Diensten koppelen aan uw account bij hen. Raadpleeg het privacybeleid van elke derde partij voor meer informatie over haar gegevenspraktijken, zoals ook uitgelegd in ons Cookiebeleid.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te vervullen, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en voor de duur van de periode die nodig is om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Om de meest geschikte bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van uw gegevens, de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld,

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de commerciële relatie en vervolgens alleen bewaard voor zover dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke contractuele, wettelijke en financiële bewaarplichten, waarna ze worden gewist of gearchiveerd (alleen indien dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarplichten voor het laatste);
 • Gebruiksinformatie wordt tien jaar bewaard om te voldoen aan contractuele en veiligheidseisen.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Zie Aanvullende wettelijke rechten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte hieronder voor meer informatie.

Er kunnen zich enkele uitzonderingen op de statische bewaartermijnen voordoen. Zo kunnen wij persoonsgegevens niet wissen wanneer er wettelijke verplichtingen bestaan om ze te bewaren (bijvoorbeeld op grond van belasting- of handelswetgeving). Dit geldt met name voor financiële gegevens en betalingsinformatie. Bovendien kunnen wij persoonsgegevens niet wissen wanneer deze nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims (ook wel "litigation hold" genoemd). In dit geval worden de persoonsgegevens bewaard indien ze nodig zijn voor de uitoefening van eventuele rechtsvorderingen.

In sommige gevallen kunnen wij ervoor kiezen uw persoonsgegevens te anonimiseren in plaats van ze te verwijderen, bijvoorbeeld voor statistisch gebruik. Wanneer we ervoor kiezen om te anonimiseren, zorgen we ervoor dat er geen manier is waarop de persoonsgegevens aan u of een specifieke gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Wij gebruiken bijvoorbeeld encryptie, secure socket layer, firewalls en wachtwoordbeveiliging. Bovendien vereisen wij VPN-verificatie voor alle werknemers en contractanten die toegang hebben tot uw gegevens om onze Diensten te verlenen, en beperken wij de toegang tot die werknemers, agenten, contractanten en derden die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn.

Wij beschikken ook over procedures om vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken. Wij zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij eisen ook van de partijen aan wie wij uw persoonsgegevens overdragen dat zij hetzelfde doen.

Echter, geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig, en hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om de meest veilige Dienst te leveren, neemt u door het gebruik van de Diensten de risico's op u die verbonden zijn aan uw activiteiten op het internet.

Uw verantwoordelijkheden

Hoewel LatticeWork zich inzet om uw privacy te beschermen, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens die u ons verstrekt naar uw beste weten nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Het is ook uw verantwoordelijkheid dat als u persoonlijke informatie van andere mensen met ons deelt, u dergelijke persoonlijke informatie verzamelt in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten en dat u de juiste toestemming hebt om dergelijke persoonlijke informatie te delen. U moet dergelijke mensen ten minste informeren over deze Privacykennisgeving en hun toestemming verkrijgen voordat u hun persoonlijke informatie deelt met LatticeWork of via de Diensten.

Internationale overschrijvingen

LatticeWork Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten en de persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt verzonden naar en opgeslagen op beveiligde servers in de Verenigde Staten. Deze opslag is noodzakelijk om de informatie te verwerken en u het Amber-platform te leveren. LatticeWork opereert wereldwijd en kan de persoonsgegevens die wij van u verzamelen overdragen aan onze kantoren en/of aan de in de hierboven beschreven omstandigheden genoemde derden, die zich buiten uw land of regionaal gebied kunnen bevinden, en kunnen worden verwerkt door personeel dat buiten uw land of regionaal gebied opereert. In het bijzonder zal informatie die aan ons wordt verstrekt of door ons wordt verzameld waarschijnlijk worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten door ons of onze agenten en contractanten. De wetten inzake gegevensbescherming van de Verenigde Staten of andere landen zijn mogelijk niet zo uitgebreid of gelijkwaardig als die in het land waar u woont.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("GDPR") staat in bepaalde situaties de overdracht van persoonsgegevens van de Europese Unie naar een derde land toe. Door uw voortgezet gebruik van de Diensten, en het akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Notice, gaat u akkoord met de overdracht van uw informatie naar de Verenigde Staten en met de verwerking van die informatie door LatticeWork op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden, zoals beschreven in deze Privacy Notice. Waar we uw persoonlijke gegevens ook overdragen, we zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechten beschermd blijven. We kunnen ook andere middelen gebruiken, zoals het aangaan van Model Contract Clauses. Meer informatie over de modelcontractclausules is beschikbaar here.

Aanvullende wettelijke rechten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte

Als de GDPR op u van toepassing is omdat u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op informatie - dat is een verplichting voor ons om u te informeren hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken (en dat is wat wij doen in deze Privacy Notice);
 • Het recht op toegang - dat is een recht om een zogenaamd "verzoek om toegang van een betrokkene" in te dienen voor een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • Het recht op rectificatie - dat is een recht om ons persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren die mogelijk onvolledig of onjuist zijn (hoewel we over het algemeen aanbevelen om eerst wijzigingen aan te brengen in uw accountinstellingen);
 • Het recht op wissen (ook bekend als het "recht om te worden vergeten") - dat is waar u ons in bepaalde omstandigheden kunt vragen om de persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen (tenzij er een dwingende wettelijke reden is om ze te bewaren);
 • Het recht op beperking van de verwerking - dat is een recht voor u om ons in bepaalde omstandigheden te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten;Het recht op gegevensportabiliteit - dat is een recht voor u om ons te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens in een gangbaar formaat (bijvoorbeeld een .csv-bestand);
 • Het recht van bezwaar - dat is een recht voor u om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing); en
 • Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering - u hebt het recht dat wij transparant zijn over profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Voor deze rechten gelden bepaalde regels met betrekking tot het moment waarop u ze kunt uitoefenen. Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op (zie Contact opnemen over privacy).

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen), tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen.

Wij zullen alle legitieme verzoeken binnen een maand beantwoorden. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en houden wij u op de hoogte zoals de wet voorschrijft.

Bovendien, als u niet langer onze marketing/promotionele informatie wenst te ontvangen, herinneren wij u eraan dat u uw toestemming voor direct marketing te allen tijde rechtstreeks kunt intrekken via de afmeldlink in elk elektronisch marketingbericht dat wij u sturen. Als u dat doet, zullen wij onze databanken onmiddellijk bijwerken en alle redelijke stappen ondernemen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen, maar wij kunnen contact met u blijven opnemen voor zover dat nodig is voor het verlenen van onze diensten.

Ten slotte hebt u te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsvraagstukken in het land waar u woont. Wij stellen het echter op prijs dat wij uw problemen kunnen behandelen voordat u zich tot de toezichthoudende autoriteit wendt. Neemt u daarom eerst contact met ons op.

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in Hoe contact met ons opnemen over Privacy hieronder.

Contact opnemen over privacy

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, aanvullende vragen hebt of een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: (i) privacy@latticework.eueu, als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, en (ii) privacy@myamberlife.com, als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt. U kunt ons ook schrijven op: Latticework BV, Kennedyplein 200, 5611 ZT, Eindhoven, The Netherlands; Aandacht: Privacy. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Mogelijk moet LatticeWork deze Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als dat het geval is, plaatsen we een bijgewerkte Privacybeleid op onze Service, samen met een wijzigingsbericht op de Services. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, kunnen we geregistreerde gebruikers ook een bericht sturen dat deze Privacybeleid is gewijzigd. Wij raden u aan deze Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Diensten en/of uw voortgezette verstrekking van persoonsgegevens aan ons na het plaatsen van een dergelijke kennisgeving zijn onderworpen aan de voorwaarden van de dan geldende Privacybeleid.

© 2019, 2022 Latticework BV