Privacybeleid

PRIVACY BELEID

EFFECTIEF: JULY 30, 2020

Latticework BV., een filiaal van Latticework Inc. in Nederland, ("LatticeWork", "wij", "ons", of "onze") levert persoonlijke data opslag producten (de "Producten") en software applicaties beschikbaar voor macOS en Windows computers en iOS en Android mobiele apparaten (de "Applicaties") en gerelateerde diensten, inclusief, cloud data opslag en hosting diensten die wij leveren in verband met de Producten en Applicaties (al het voorgaande, gezamenlijk aangeduid als het "Amber Platform"). Wij verzoeken u deze Privacy Notice zorgvuldig door te lezen om inzicht te krijgen in ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw informatie. Om onze Diensten te kunnen leveren, verzamelen en verwerken wij bepaalde persoonlijke informatie.

Deze Privacykennisgeving ("Privacykennisgeving") is bedoeld om u beter te helpen begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, en regelt hoe LatticeWork persoonlijke informatie kan verzamelen, gebruiken, opslaan en onthullen die wij verkrijgen via of uit de volgende (gezamenlijk aangeduid als, de "Diensten"):

 • Bezoek of gebruik de LatticeWork website op latticework.euamberpro.net, of enige andere websites of domeinen die eigendom zijn van of beheerd worden door LatticeWork en waarop een geautoriseerde link naar deze Privacykennisgeving is geplaatst (de "Sites");
 • De aankoop en het gebruik van de Producten en/of Diensten;
 • De Applicaties installeren, openen en/of gebruiken;
 • s
 • Bezoek of speel in op onze sociale media kanalen;
 • u in te schrijven voor onze nieuwsbrieven, marketingcampagnes of deel te nemen aan onze enquêtes of weggeefacties;
 • Neem contact op met onze klantenservice; of
 • Anders, interactie met ons in uw hoedanigheid als klant of potentiële klant.

Wij raden u aan deze Privacykennisgeving zorgvuldig te lezen, aangezien deze belangrijke informatie over uw persoonsgegevens bevat. Het vertelt u ook over uw rechten onder de wet die u kunnen beschermen. Deze Privacykennisgeving is een onderdeel van en opgenomen in de Servicevoorwaarden van LatticeWork (de "Voorwaarden"). Indien enige bepaling van deze Privacykennisgeving strijdig is of conflicteert met enige bepaling in de Voorwaarden, zal deze Privacykennisgeving voorrang hebben met betrekking tot het onderwerp ervan.

Door toegang tot of gebruik van de Diensten, of het indienen van informatie via de Diensten, begrijpt u dat u ons toestaat u te identificeren, en erkent u en stemt u ermee in dat u de voorwaarden van deze Privacykennisgeving hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat en dat u instemt met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze Privacykennisgeving.

ALS U HET NIET EENS BENT MET ONS BELEID EN ONZE PRAKTIJKEN, TENZIJ ANDERS VERMELD, IS HET UW KEUZE OM DE DIENSTEN NIET TE GEBRUIKEN OF ER GEEN TOEGANG TOE TE KRIJGEN.

Deze Privacykennisgeving is zo opgesteld dat u gemakkelijk het gedeelte kunt bereiken waarin u geïnteresseerd bent. U kunt ook de volledige tekst van onze Privacyverklaring afdrukken.

Inhoudsopgave:

 • Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en hoe wordt die verzameld
 • Gevoelige Gegevens
 • Privacy van kinderen
 • Waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij die gebruiken
 • Marketing communicatie
 • Uw voorkeuren beheren
 • Openbaarmaking van persoonlijke informatie
 • Links van derden
 • Sociale plug-ins van derden
 • Hoe lang we gegevens bewaren
 • Bescherming van uw persoonlijke gegevens
 • Uw verantwoordelijkheden
 • Internationale overmakingen
 • Aanvullende wettelijke rechten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte
 • Hoe ons te contacteren

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over deze Privacykennisgeving en/of onze gegevenspraktijken, of als u uw rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Zie Hoe ons te contacteren over Privacy en Bijkomende wettelijke rechten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte hieronder.

Wie we zijn

Wanneer we verwijzen naar of gebruik maken van "LatticeWork", "wij", "ons", of "onze" in deze Privacy Notice, bedoelen we Latticework B.V.

U kunt contact opnemen met LatticeWork via: privacy@latticework.eu

of

Latticework B.V,

Kennedyplein 200, 5611 ZT, Eindhoven, The Netherlands.

Attentie: Privacy

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en hoe wordt die verzameld

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, of betalingsinformatie, en in sommige rechtsgebieden uw IP-adres. Het omvat geen gegevens waaruit de identiteit van een persoon definitief is verwijderd, samen met alle identificatoren die met die persoon in verband kunnen worden gebracht (ook bekend als anonieme of geanonimiseerde gegevens).

Wij zullen u informeren wanneer uw informatie nodig is om een verzoek te verwerken, uw vragen te beantwoorden of u onze Diensten te verlenen. Als u deze informatie niet verstrekt, kan dit de verwerking van uw verzoek vertragen of verhinderen, uw vraag beantwoorden of u onze Diensten verlenen.

 1. Informatie die u aan ons verstrekt

Hoe wij rechtstreeks persoonsgegevens van u verzamelen is afhankelijk van hoe en waarom u gebruik maakt van de Diensten. De informatie die u verstrekt wanneer u onze Sites bezoekt is bijvoorbeeld beperkter dan de informatie die u verstrekt als u zich heeft geregistreerd voor het gebruik van het Amber Platform.

Wij kunnen u vragen om uw informatie van tijd tot tijd bij te werken om deze accuraat te houden.

BELANGRIJK - LET OP: als u ons persoonlijke gegevens over iemand anders verstrekt, moet u zich ervan vergewissen dat u het recht hebt om die informatie aan ons bekend te maken en dat wij, zonder dat wij verdere stappen ondernemen die vereist zijn door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die informatie mogen verzamelen, gebruiken en bekendmaken voor de doeleinden die in deze Privacykennisgeving worden beschreven. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de betrokken persoon op de hoogte is van de voorwaarden die in deze Privacykennisgeving worden beschreven.

Als u een andere persoon toestaat in te loggen op uw account, neemt u de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de handelingen van die persoon op uw account.

Account- en inloggegevens

Wanneer u een account registreert voor toegang tot en gebruik van het Amber Platform bent u verplicht ons uw emailadres te verstrekken. Daarnaast verstrekt u ons bij het openen van uw account uw inlog-ID en wachtwoord en/of andere beveiligingscodes. U kunt ons ook vrijwillig van informatie voorzien, bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, en bepaalde voorkeuren (bijv. taalvoorkeuren).

Gebruikersinhoud en -informatie

Wij verzamelen de inhoud en andere informatie, bijvoorbeeld foto's en documenten, die u verstrekt wanneer u onze Producten en Applicaties gebruikt. Dit kan informatie omvatten in of over de inhoud die u verstrekt (zoals metadata), zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt.

Directe communicatie met ons, feedback en ondersteuning

Als u ons feedback geeft of contact met ons opneemt via e-mail of via onze "contact-us"-formulieren, of in verband met ondersteuningsvragen, verzamelen wij uw voor- en achternaam, e-mailadres en alle informatie die wordt gevraagd in onze "contact-us"-formulieren of ondersteuningsformulieren, evenals alle andere inhoud die is opgenomen in de feedback of uw e-mail of in de "contact-us"-ondersteuningsvragen die u naar ons stuurt.

Enquêtes, weggeefacties en marketing campagnes

Als u deelneemt aan onze enquêtes, weggeefacties of marketingcampagnes, kunnen wij uw naam, postadres, e-mail, afbeeldingen en/of video's waarmee u kunt worden geïdentificeerd, foto's en alle andere informatie die wordt gevraagd en/of vereist met betrekking tot uw deelname aan de enquêtes, weggeefacties en marketingcampagnes verzamelen.

Aanvullende diensten en mededelingen

Wij kunnen bepaalde aanvullende diensten en/of mededelingen verstrekken indien u dergelijke aanvullende diensten en/of mededelingen selecteert door u aan te melden voor dergelijke aanvullende diensten en/of mededelingen die u door ons worden aangeboden, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde knoppen in de gebruikersinterface van de Sites en/of de Applicaties.

 1. Indirect verzamelde informatie

Informatie over mobiele en computerapparatuur

Wanneer u gebruik maakt van of interactie heeft met de Diensten, gebruik makend van een computer of een mobiel apparaat, of verbinding maakt met of toegang krijgt tot het Amber Platform via de Apps, verzamelen wij, of onze geautoriseerde derde partij service providers, automatisch informatie over het apparaat waarmee u toegang krijgt tot het Amber Platform en het gebruikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de volgende apparaatinformatie verzamelen: Hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaat-identifiers, MAC-adres, IP-adres, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.

Informatie over het gebruik van het product

Wanneer u de Producten gebruikt, verzamelen wij bepaalde informatie rechtstreeks via de Producten zelf:

 • Informatie over Productgebruik en -prestaties: Wij verzamelen informatie over uw gebruik van de Producten, met inbegrip van activiteiten die u uitvoert met behulp van de Applicatie, en activiteiten die wij uitvoeren in verband met de Producten. Wij verzamelen ook technische gegevens van sensoren die in de Producten zijn ingebouwd en die ons in staat stellen bepaalde informatie te detecteren, zoals de prestaties van het Product.
 • Technische informatie van het Product: Om uw ervaring in de loop van de tijd te verbeteren en u te helpen bij het oplossen van problemen die u mogelijk ondervindt met de Producten en/of Applicaties, registreren wij het model en serienummer van het apparaat, de softwareversie en technische informatie zoals sensorstatus, Wi-Fi-connectiviteit, foutenlogboeken, stroomstatus en acculaadniveau, en of productfuncties naar behoren werken.
 • Wi-Fi-netwerk informatie: Om uw Product te gebruiken als onderdeel van, en in verband met, het Amber Platform, of om toegang te krijgen tot uw Product via het Internet vanaf een computer, een smartphone of een tablet, dient u het te verbinden met uw Wi-Fi-netwerk. Tijdens de installatie zal het Product vragen om uw Wi-Fi-netwerknaam (SSID) en wachtwoord om verbinding te maken met het internet. Deze informatie wordt samen met uw IP-adres op het toestel opgeslagen, zodat u toegang hebt tot het toestel en het kunt bedienen vanaf uw computer, smartphone of tablet en zodat het kan communiceren met onze servers en software-updates kan downloaden. Eenmaal verbonden met uw Wi-Fi netwerk, stuurt uw Product regelmatig de hierboven beschreven gegevens (exclusief uw Wi-Fi SSID en wachtwoord) naar LatticeWork, zodat wij u het Amber Platform kunnen bieden.
 • Informatie over de gezondheid van producten en software: Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie met betrekking tot de gezondheid/betrouwbaarheid van de producten die wij u aanbieden. Als u bijvoorbeeld een Amber-apparaat bezit, verzamelen wij automatisch informatie met betrekking tot de betrouwbaarheid van de Amber-hardware, zoals Smart Data van de harde schijf. Wij kunnen ook automatisch diagnostische informatie over belangrijke softwarestoringen verzamelen. We doen dit om de kwaliteit van onze producten voortdurend te verbeteren en om proactieve meldingen en follow-updiensten te kunnen leveren ter bescherming van uw gegevens. We ontwerpen de logbestanden die we automatisch verzamelen zodanig dat ze niet-persoonlijke informatie bevatten, hoewel we wel weten wie de eigenaar is van een bepaald apparaat via de geregistreerde beheerder of eigenaar van het apparaat. We maken ook logbestanden op uw apparaten die persoonlijke informatie kunnen bevatten, zoals gebruikersnamen en bestandsnamen. Deze logbestanden kunnen ons helpen bij het vaststellen van problemen die u hebt ondervonden in verband met het ondersteuningsverzoek dat u bij ons indient. Deze logboeken blijven gedurende een bepaalde periode op uw apparaten staan. Als we bepalen dat we deze logboeken moeten bekijken, kunnen we u vragen om de overdracht van deze logboeken naar ons ondersteuningspersoneel te activeren, maar u hebt de uiteindelijke controle over het al dan niet ingaan op ons verzoek.

Locatie-informatie

Wanneer u gebruik maakt van of interageert met de Site en/of het Amber Platform, kan LatticeWork uw actuele locatie (afgeleid van uw IP-adres of andere locatie-gebaseerde technologieën) verzamelen of afleiden.

Algemene gebruiksinformatie

Wij verzamelen informatie over uw interacties met de Sites en het Amber Platform, zoals de pagina's of content die u bekijkt, uw zoekopdrachten, de Services die u gebruikt (waaronder mogelijk administratieve en ondersteunende communicatie met ons), en andere acties op de Sites of in verband met het gebruik van het Amber Platform. Wij verzamelen automatisch loggegevens wanneer u de Sites en/of het Amber Platform bezoekt en gebruikt, zelfs als u geen account heeft aangemaakt of bent ingelogd. Die informatie omvat onder meer: details over de manier waarop u de Sites en/of het Amber Platform hebt gebruikt (inclusief als u op links naar applicaties van derden hebt geklikt), IP-adres, toegangsdata en -tijden, informatie over uw geschatte locatie zoals bepaald aan de hand van gegevens als uw IP-adres, hardware- en software-informatie, apparaatinformatie, informatie over apparaatgebeurtenissen, unieke identificatoren, crashgegevens, cookiegegevens, en de pagina's die u hebt bekeken of waarmee u actief bent geweest voor of na het gebruik van de Sites. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor onze interne doeleinden en om de Sites en het Amber Platform te verbeteren.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wij of geautoriseerde derden kunnen bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen met behulp van technologieën zoals cookies, webbakens, pixels, browseranalysetools, serverlogs en mobiele identificatiemiddelen. In veel gevallen wordt de informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en andere tools alleen gebruikt op een niet-identificeerbare manier zonder verwijzing naar persoonlijke informatie. Wij kunnen de verzamelde informatie bijvoorbeeld gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de verkeerspatronen op onze website en om de gebruikerservaring te optimaliseren. In andere gevallen koppelen wij de informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en andere technologie aan uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën, zie ons Cookiebeleid.

Geaggregeerde gegevens

Wij verwerken "Geaggregeerde Gegevens", zoals statistische of demografische gegevens, die kunnen worden afgeleid van persoonsgegevens, maar die volgens de wet niet als persoonsgegevens worden beschouwd indien uw identiteit er niet direct of indirect uit blijkt. Wij kunnen bijvoorbeeld gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van onze Dienst. Indien wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die zullen worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacykennisgeving.

 1. Informatie van derden

In sommige gevallen verwerken wij persoonlijke informatie van derden, die bestaat uit gegevens en informatie van onze partners, zoals transactiegegevens van aanbieders van onze e-commerce en betalingsdiensten.

Wij verzamelen bijvoorbeeld niet rechtstreeks uw betalingsinformatie en wij slaan uw betalingsinformatie niet op. Wij gebruiken Odoo als ons e-commerce platform en PayPal of Adyen, als derde partij betalingsverwerkers, die betalingsinformatie namens ons verzamelen om transacties te voltooien. 

Gevoelige Gegevens

LatticeWork verzamelt geen gevoelige gegevens (en wil dat ook niet), waaronder details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische, en biometrische gegevens. Wij verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Privacy van kinderen

LatticeWork richt de Sites of het Amber Platform niet op, en ze zijn niet bedoeld voor gebruik door, kinderen onder de leeftijd van dertien (13) jaar, of de gelijkwaardige minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied. Bovendien verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van dertien (13) jaar, of de gelijkwaardige minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied. Als een data-opslag platform, begrijpen wij dat families foto's en documenten op het Amber Platform kunnen opslaan die persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van dertien (13) jaar of de gelijkwaardige minimumleeftijd in de relevante jurisdictie afbeelden of bevatten. In dit geval erkent u, begrijpt u, stemt u in en geeft u toestemming voor het gebruik van dergelijke gegevens en informatie in overeenstemming met deze Privacykennisgeving, door dergelijke informatie te verstrekken. Als wij vernemen dat persoonlijke informatie van personen jonger dan dertien (13) jaar of de gelijkwaardige minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied is verzameld op of via het gebruik van de Site of het Amber Platform, behalve in de beperkte omstandigheid zoals hierboven uiteengezet, dan kunnen wij de account deactiveren en/of dergelijke inhoud ontoegankelijk maken.

Waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij die gebruiken

Het is onze missie om een veilige, efficiënte en hoogwaardige dienst te verlenen, en wij, of onze geautoriseerde externe dienstverleners die ons helpen bij het verlenen van de Diensten, verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om de Diensten uit te voeren in het kader van het contract dat wij met u gaan sluiten of hebben gesloten. Bijvoorbeeld, wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze Diensten, dat is een contract. Dit kan ook openbaarmaking aan derden omvatten die ons helpen onze verplichtingen jegens u uit te voeren in verband met uw gebruik van het Amber Platform, zoals betalingsverwerkers.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij), en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen. Bijvoorbeeld wanneer wij een fraudescreening uitvoeren.
 • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. Bijvoorbeeld, het bijhouden van onze verkoopgegevens om te voldoen aan de belastingwetgeving.
 • Indien wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of deelneemt aan onze enquêtes of marketingcampagnes). Wij wijzen u erop dat u voor deze specifieke rechtsgrondslag het recht hebt om uw toestemming op elk moment in te trekken.

In het bijzonder, en afhankelijk van hoe u de Diensten gebruikt, gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende gevallen en om de vermelde redenen:

 • U onze diensten te verlenen (uitvoering van een contract);
 • Controles uit te voeren om de identiteit te verifiëren (uitvoering van een contract of soms noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • U direct marketing berichten sturen over de producten en diensten van LatticeWork waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn, tenzij u anderszins heeft aangegeven (voor onze legitieme zakelijke doeleinden en met uw voorafgaande toestemming wanneer u geen bestaande klant bent);
 • te antwoorden op uw vragen en verzoeken, of anderszins rechtstreeks met u te communiceren (uitvoering van een contract of soms noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Opsporen van frauduleuze of illegale activiteiten tegen u en/of LatticeWork (noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Systeemonderhoud en -upgrades uit te voeren, en nieuwe functies mogelijk te maken (uitvoering van een contract of soms noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • het uitvoeren van statistische analyses (noodzakelijk voor onze legitieme belangen);
 • Verstrekking van informatie aan regelgevende instanties wanneer dit wettelijk vereist is, en alleen zoals hieronder uiteengezet in Wettelijke verplichtingen en beveiliging (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting).

Marketing communicatie

Als u een bestaande klant bent en u zich niet anderszins hebt afgemeld, of als u zich hebt aangemeld om direct marketing e-mails van ons te ontvangen, kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om u marketinginformatie te sturen. Wanneer u bijvoorbeeld informatie aanvraagt over de diensten, wordt u gevraagd of u marketingberichten van ons wilt ontvangen voor onze producten en diensten. Dit is wat wij direct marketing noemen. Wij voeren direct marketing uit via e-mail.

Tenzij u een bestaande klant of een potentiële klant bent, vertrouwen wij op uw toestemming om de persoonsgegevens die u ons voor dit doel verstrekt te verwerken. Als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, hebt u dus te allen tijde het recht om u af te melden voor marketingmails en uw toestemming in te trekken. De eenvoudigste manier om u af te melden is door gebruik te maken van de afmeldlink die u onderaan elke communicatie vindt. U kunt ook uw voorkeuren beheren zoals verder wordt uitgelegd in Uw voorkeuren beheren.

Uw voorkeuren beheren

Direct Marketing

Zoals hierboven uitgelegd, stelt LatticeWork u in staat uw marketingvoorkeuren te beheren door te klikken op een link in elke elektronische communicatie die naar u wordt verzonden. Gebruik uw voorkeursinstellingen om ons te informeren over de manier waarop u marketingcommunicatie wenst te ontvangen. Updates van uw privacyvoorkeurinformatie zullen worden doorgegeven zodra u uw wijzigingen heeft bevestigd.

Cookies

Buiten de Site en het Amber Platform kunt u ook uw cookie- en trackingvoorkeuren als volgt beheren:

 • Het uitschakelen van cookies in de voorkeursinstellingen van uw browser. 
 • De Google Analytics opt-out browser add-on downloaden hier;
 • Het aanzetten van de Do Not Track ("DNT") instelling in uw browser, die uw browser in staat stelt een speciaal signaal te sturen naar websites, analytics bedrijven, plug-in aanbieders, en andere webdiensten die u tegenkomt tijdens het browsen om te stoppen met het traceren van uw activiteiten. Om uw DNT-signaal in te schakelen, klikt u op hier.

Merk op dat LatticeWork, net als veel andere bedrijven, momenteel niet reageert op DNT-signalen. LatticeWork reageert niet op DNT-signalen om de veiligheid te handhaven en fraude te voorkomen.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en hoe u uw voorkeuren kunt beheren.

Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie

Ongeacht de manier waarop u de Diensten gebruikt, verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens nooit, en maken wij deze alleen bekend aan bevoegde derden voor zover strikt noodzakelijk, zoals uitgelegd in dit onderdeel.

Afgezien van de bekendmaking van uw informatie aan onze werknemers die gemachtigd zijn om de informatie te verwerken om onze Diensten te verlenen en die tot geheimhouding verplicht zijn, maken wij uw persoonlijke informatie alleen bekend aan de hieronder aangegeven derden (en om de volgende redenen):

 • Bedrijven die dingen doen om ons te helpen de Diensten te verlenen: hosting service providers, providers van gebruikersbetrokkenheid en klantenondersteuning, leveranciers van betaaldiensten, communicatiemiddelen en analyse-instrumenten;
 • Professionele dienstverleners, zoals bedrijfsrevisoren, advocaten, consultants, accountants en verzekeraars;
 • Regeringen, regelgevende instanties, rechtshandhavingsinstanties en fraudepreventiebureaus, zodat wij kunnen helpen bij het aanpakken van en voldoen aan de rechtshandhaving, maar alleen zoals toegestaan in deze Privacykennisgeving ; en
 • In het geval van een bedrijfsoverdracht.
 1. Derde-dienstverleners

In het bijzonder, afhankelijk van hoe u de Diensten gebruikt, verzamelen de volgende derde partijen gegevens namens ons of ontvangen zij uw persoonsgegevens om ons te helpen bij het verlenen van onze Diensten:

 • Google Analytics om analyses uit te voeren op de Sites (zie hoe af te melden hier);
 • Odoo, een eCommerce platform waar u onze producten kunt kopen
 • PayPal, een aanbieder van abonnementen en betalingsdiensten;
 • Ingenico, of een ander gecertificeerd Europees betaalbedrijf dat bedrijven in staat stelt e-commerce, mobiele en point-of-sale betalingen te accepteren.
 • Facebook, Twitter, LinkedIn, Adroll en Hotjar, voor gebruiks- en bezoekersanalyses en om onze Producten, Applicaties, Diensten en het Amber Platform op andere websites te adverteren.
 1. Filialen

Om de Diensten en andere diverse diensten aan u te leveren, kunnen wij gebruik maken van de inspanningen van onze moedermaatschappij, en eventuele dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven, bestaand of in de toekomst opgericht, onder gemeenschappelijke zeggenschap (gezamenlijk, "Gelieerde Ondernemingen"). Wij kunnen sommige of alle van uw Persoonlijke Informatie delen met onze Filialen in welk geval wij zullen eisen dat onze Filialen zich houden aan deze Privacykennisgeving.

 1. Bedrijfsoverdrachten

Wij kunnen ook gegevens delen met derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa willen verkopen, overdragen of samenvoegen. Ook kunnen wij trachten andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een verandering optreedt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde manier als uiteengezet in deze Privacykennisgeving of zoals bijgewerkt.

 1. Wettelijke verplichtingen en zekerheid

Behoudens de beperkingen in deze paragraaf 8(c) zullen wij uw persoonsgegevens bewaren, gebruiken of vrijgeven indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridisch proces of legitiem verzoek van de overheid; om de veiligheid van een persoon te beschermen; om de veiligheid of beveiliging van onze Service te beschermen of om spam, misbruik of andere kwaadaardige activiteiten van actoren op onze Service te voorkomen; of om onze rechten of eigendom of de rechten of eigendom van degenen die onze Services gebruiken te beschermen. Niet-openbare informatie over onze gebruikers zal niet worden vrijgegeven aan wetshandhaving, behalve in reactie op een passend juridisch proces, zoals een dagvaarding, gerechtelijk bevel, of andere geldige juridische processen die door LatticeWork zijn beoordeeld. Indien wij echter informatie ontvangen die ons te goeder trouw doet geloven dat er sprake is van een dringende noodsituatie met gevaar voor overlijden of ernstig lichamelijk letsel van een persoon, kunnen wij informatie verstrekken aan wetshandhavingsinstanties die proberen het gevaar te voorkomen of te beperken (indien wij hierover beschikken), hetgeen van geval tot geval zal worden bepaald.

Links van derden

Wij kunnen, uitsluitend voor informatieve doeleinden, links aanbieden naar andere websites of bronnen die toegankelijk zijn op of via de Diensten waarmee wij geen contractuele relatie hebben en waarover wij geen controle hebben ("Externe Websites"). Dergelijke links zijn geen betaalde advertenties, noch vormen zij een goedkeuring door LatticeWork van die Externe Websites, en worden uitsluitend voor uw gemak aan u verstrekt. Door op links naar Externe Websites te klikken, kunnen de beheerders van de Externe Websites uw persoonlijke informatie verzamelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of gegevensverzamelingspraktijken van die Externe Websites, en uw gebruik van Externe Websites is onderworpen aan hun respectieve gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

Sociale plugins van derden

Op de Sites en via de Amber-dienst kunnen wij knoppen van derden aanbieden, zoals "deel"-knoppen op Facebook, YouTube, Twitter of andere sociale media, die als webbakens kunnen fungeren wanneer u interactie heeft met de knop. Als gevolg hiervan kunt u naar de derde partij de informatie sturen die u bekijkt op een bepaald deel van de Diensten wanneer u "deelt". Als u niet bent ingelogd op uw account bij de derde partij, dan is het mogelijk dat de derde partij uw identiteit niet kent. Als u bent ingelogd op uw account bij een derde partij, dan kan de derde partij in staat zijn om informatie of acties over uw interacties met de Diensten te koppelen aan uw account bij hen. Raadpleeg het privacybeleid van elke derde partij om meer te weten te komen over zijn gegevenspraktijken, zoals ook uitgelegd in ons Cookiebeleid.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor zij worden verzameld te verwezenlijken, om wettelijke en regelgevende verplichtingen na te komen, en voor de duur van de periode die nodig is om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Om de meest geschikte bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van uw informatie, de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld,

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de commerciële relatie en vervolgens alleen bewaard voor zover dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke contractuele, wettelijke en financiële bewaarplichten, waarna ze worden gewist of gearchiveerd (alleen indien dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarplichten voor het laatste);
 • Gebruiksinformatie wordt tien jaar bewaard om te voldoen aan contractuele en veiligheidsvereisten.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen. Zie Aanvullende wettelijke rechten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte hieronder voor meer informatie.

Er kunnen enkele uitzonderingen op de statische bewaartermijnen voorkomen. Zo kunnen wij persoonsgegevens niet wissen wanneer er wettelijke verplichtingen zijn om deze te bewaren (bijv. voortvloeiend uit de belasting- of handelswetgeving). Dit geldt met name voor financiële gegevens en betalingsinformatie. Bovendien kunnen wij persoonsgegevens niet wissen wanneer deze nodig zijn voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering (ook bekend als "litigation hold"). In dat geval worden de persoonsgegevens bewaard zolang als nodig is voor de uitoefening van de desbetreffende potentiële rechtsvorderingen.

In sommige gevallen kunnen wij ervoor kiezen om uw persoonsgegevens te anonimiseren in plaats van ze te wissen, bijvoorbeeld voor statistisch gebruik. Wanneer wij ervoor kiezen om uw persoonsgegevens te anonimiseren, zorgen wij ervoor dat deze op geen enkele manier aan u of een specifieke gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk worden gemaakt, gewijzigd worden of openbaar gemaakt worden. Wij gebruiken bijvoorbeeld encryptie, secure socket layer, firewalls en wachtwoordbeveiliging. Bovendien vereisen wij VPN-authenticatie voor alle werknemers en contractanten die toegang hebben tot uw gegevens om onze Diensten te verlenen, en beperken wij de toegang tot die werknemers, agenten, contractanten en derden die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn.

Wij beschikken ook over procedures om in te grijpen bij een vermoeden van inbreuk op de gegevensbeveiliging. Wij zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte brengen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij eisen ook van de partijen aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven dat zij zich aan dezelfde regels houden.

Geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig, en hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om een zo veilig mogelijke dienst te verlenen, aanvaardt u, door gebruik te maken van de diensten, de risico's die verbonden zijn aan uw activiteiten op het internet.

Uw verantwoordelijkheden

Hoewel LatticeWork zich inzet voor de bescherming van uw privacy, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens die u ons verstrekt naar uw beste weten juist, volledig en up-to-date zijn. Het is ook uw verantwoordelijkheid dat in het geval u de persoonlijke informatie van andere mensen met ons deelt, u dergelijke persoonlijke informatie verzamelt in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten en dat u de juiste toestemming hebt om dergelijke persoonlijke informatie te delen. U dient dergelijke personen ten minste te informeren over deze Privacykennisgeving en hun toestemming te verkrijgen voordat u hun Persoonlijke Informatie met LatticeWork of via de Diensten deelt.

Internationale overmakingen

LatticeWork is gevestigd in de Verenigde Staten en de persoonlijke informatie die we verzamelen wordt verzonden naar en opgeslagen op beveiligde servers die zich in de Verenigde Staten bevinden. Dergelijke opslag is noodzakelijk om de informatie te verwerken en u te voorzien van het Amber Platform. LatticeWork opereert wereldwijd en kan de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen overdragen aan onze kantoren en/of aan de derde partijen die worden genoemd in de hierboven beschreven omstandigheden, die zich buiten uw land of regionaal gebied kunnen bevinden, en mogelijk worden verwerkt door personeel dat buiten uw land of regionaal gebied opereert. In het bijzonder zal de informatie die aan ons wordt verstrekt of door ons wordt verzameld, waarschijnlijk worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten door ons of onze agenten en contractanten. De gegevensbeschermingswetten van de Verenigde Staten of andere landen zijn mogelijk niet zo uitgebreid of gelijkwaardig aan die in het land waar u woont.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie ("GDPR") staat in bepaalde situaties de overdracht van persoonsgegevens van de Europese Unie naar een derde land toe. Door uw voortgezet gebruik van de Diensten, en het akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Notice, gaat u akkoord met de overdracht van uw informatie naar de Verenigde Staten en met de verwerking van die informatie door LatticeWork op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden, zoals beschreven in deze Privacy Notice. Waar we uw persoonlijke gegevens ook overdragen, we zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechten beschermd blijven. We kunnen ook andere middelen gebruiken, zoals het aangaan van Model Contract Clauses. Meer informatie over de modelcontractclausules is beschikbaar hier.

Aanvullende wettelijke rechten voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte

Als de GDPR op u van toepassing is omdat u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om te worden geïnformeerd - dat is een verplichting voor ons om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken (en dat is wat wij in deze Privacykennisgeving doen);
 • Het recht van toegang - dat is het recht om een zogenaamd "verzoek om toegang van de betrokkene" in te dienen voor een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • Het recht op rectificatie - dat is een recht om ons persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren die mogelijk onvolledig of onjuist zijn (hoewel we over het algemeen aanraden om eventuele wijzigingen eerst in uw accountinstellingen aan te brengen);
 • Het recht om gegevens te wissen (ook bekend als het "recht om te worden vergeten") - in bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u hebben, te wissen (tenzij er een dwingende juridische reden is om ze te bewaren);
 • Het recht om verwerking te beperken - dat is een recht dat u in bepaalde omstandigheden hebt om ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - dat is het recht voor u om ons om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen in een gangbaar formaat (bijvoorbeeld een .csv-bestand);
 • Het recht om bezwaar te maken - dat is een recht voor u om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing); en
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering - dat is een recht dat u hebt om van ons te eisen dat wij transparant zijn over elke profilering die wij doen, of elke geautomatiseerde besluitvorming.

Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde regels over wanneer u ze kunt uitoefenen. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en één van de hierboven uiteengezette rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren (zie Hoe ons contacteren in verband met privacy).

U hoeft geen vergoeding te betalen voor de toegang tot uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten), tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben op de ontvangst ervan.

Wij zullen binnen een maand op alle legitieme verzoeken reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden zoals de wet dat voorschrijft.

Indien u niet langer onze marketing/promotionele informatie wenst te ontvangen, herinneren wij u er bovendien aan dat u uw toestemming voor direct marketing op elk moment rechtstreeks kunt intrekken via de afmeldlink die is opgenomen in elk elektronisch marketingbericht dat wij u toesturen. Indien u dit doet, zullen wij onze databases onmiddellijk bijwerken en zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen, maar wij kunnen contact met u blijven opnemen voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze Diensten.

Ten slotte hebt u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties in het land waar u woont. Wij zouden het echter op prijs stellen uw problemen te kunnen oplossen voordat u zich tot de toezichthoudende autoriteit wendt, dus neemt u eerst contact met ons op.

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via de gegevens in Hoe kunt u contact met ons opnemen over privacy hieronder.

Hoe kunt u contact met ons opnemen over privacy

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, aanvullende vragen hebt of een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: (i) privacy@latticework.eu, als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, en (ii) privacy@myamberlife.com, als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt. U kunt ons ook schrijven op: Latticework B.V. Kennedyplein 200, 5611 ZT, Eindhoven, Nederland; ter attentie van: Privacy.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

LatticeWork kan het nodig achten deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd bij te werken. Als dat het geval is, zullen wij een bijgewerkte Privacykennisgeving op onze Service plaatsen samen met een wijzigingskennisgeving op de Services. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen, kunnen we geregistreerde gebruikers ook een bericht sturen dat deze Privacykennisgeving is gewijzigd. Wij raden u aan deze Privacykennisgeving regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Diensten en/of uw voortgezette verstrekking van persoonsgegevens aan ons na het plaatsen van een dergelijke kennisgeving zal onderworpen zijn aan de voorwaarden van de dan geldende Privacykennisgeving.

© 2019 Latticework B.V.